Lohja 2021 – mitä on odotettavissa?

Jos tämä vuosi on koko maailmalle ollut kovien vastoinkäymisten aikaa, on normaali elämä kuitenkin täällä Lohjalla ollut kohtuullisen koskemattomassa tilassa -mitä nyt monet ovat olleet etätöissä ja kaupoissa ei ole käyty kuin se välttämätön pakko.

Monet odottavat yhtä että maailmalle saataisiin parannuskeino, ja olot normalisoituisivat. Tästä kaikesta on kuitenkin ollut seurauksena se, että ihmisten kulutus on vähentynyt ja lomautukset ovat syöneet kotitalouksien mahdollisuuksia ostaa suunnitelmiensa mukaisia asioita. Matkustaminen on loppunyt hetkellisesti ja kuntatalous katsoo jo pelonsekaisin tuntein tuleville vuosille. Miten Lohja selviää tulevien vuosien haasteista?

Asuntomessukaupunki 2021

Paljon odotuksia on asetettu tulevan vuoden asuntomessuille. Asuntomessualus valmistuu aikataulun mukaan ja Tynninharjulle tuleva parkkipaikka odottaa vielä rakentajiaan, mutta voinemme odottaa senkin tulevan kuitenkin kuntoon ajan myötä. Vedonlyönti on varmaan jo käynnissä paikallisissa huoltoasemien pöydissä ja baareissa, miten Lohjan asuntomessujen käy, saammeko enemmän vai vähemmän kävijöitä kuin tämän vuoden Tuusulan messut. Asuntomessut alkoivat itseasiassa juuri 50 vuotta sitten Tuusulassa, ja ne palasivat sinne tänä vuonna kun Tuusulan Rykmentinpuistoon rakennettiin urbaani puutarhakaupunkimainen kokonaisuus.

Isot koulukampukset vai kyläkoulut

Ongelma ei ole ainoastaan Lohjan, vaan kaikkien muidenkin pienten suomalaisten kuntien. Entistä suurempi osa paikallisista sosiaali- yms kuluista on kuntien kontolla, eikä valtion tuet ole enää niin kattavat, ja tämä kaikki näkyy tulevaisuuden koulujärjestelmässä. Siinä missä perheet haluaisivat lastensa olevan pienissä kyläkouluissa, ei se ole kunnille taloudellisesti mahdollista, ja joissakin kunnissa on jopa vaikeata saada opettajia lähtemään töihin pieniin kouluihin.

Tästä on syntynyt nykytrendi, missä kaivatut pienkoulut lakkautetaan ja niiden tilalle syntyy isoja koulukampuksia, ja näiden ympärille uudenlainen kuljetusliiketoiminta.

Toisaalta taas entiset kyläkoulut tyhjentyessään antavat mahdollisuuden uusille kuntalaisille tulla ja ostaa tyhjentyneet tilat ja luoda jotain uutta. Mutta vastakkainenkin kehitys on nähtävillä. Sammatissa on nimittäin toiminut jo 30 vuotta Sammatin vapaa kyläkoulu, olisiko tällainen suuntaus mahdollinen myös monistettuna?

Yritysten tulevaisuus kysymysmerkki

Moni poliitikko vannoo jo tulevan rautatien nimeen, mutta tosiasia on, että sen todellinen tuleminen on vielä vuosikymmenien projekti ja harvat nykyhetken toimitusjohtajista tai edes yrityksistä on enää siinä vaiheessa olemassa kun ja jos Lohjalle saadaan henkilöliikennettä.

Totta kuitenkin on, että kaupungin tulee omissa suunnitelmissaan miettiä sitä mahdollisuutta, että se rautatie, se Tunnin Juna, lopulta tulee ja sitä varten on tehtävä päätöksiä etukäteen monen miljoonan euron edestä ja teetettävä mittavia suunnitelmia ja rakentamisesta tulevaa rataa ajatellen.

Tunnin junasta puhutaan sen yhdistävänä tekijäni Pohjoisen metropolien suhteen, ja sen odotetaan tuovan kasvua ja elinvoimaa radan varrelle. Mutta kun samalla ollaan luomassa kokonaista uutta liikennetekniikkaa kuskittomien autojen suhteen, niin onko rautatie siinä mielessä jo rakentuessaan tällä aikataululla vanhentunutta tekniikkaa? Pitäisikö sittenkin katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja luoda jotain, mikä toimisi sadankin vuoden päästä?

Isompi kysymys onkin nykyhetkeen, tuoko Asuntomessut sen tarvittavan piristysruiskeen, joka toisi uusia asukkaita Lohjalle? Viime vuodet ei Lohja ole päässyt kasvamaan uusien asukkaiden kautta, ja kasvu tarvitsee ihmisiä, verotuloja, uusia asiakkaita liikkeisiin ja mielellään myös uusia yrityksiä, jotka työllistäisivät lisää paikallisia asukkaita.

Paikallisissa yrityksissä on myös mahdollisuus siihen tarvittavaan vetovoimaan, mikä tekisi Lohjasta uudestaan mielenkiintoisen alueen perheen uudelle kodille. Siinä missä hinnat pääkaupunkiseudulla jatkavat kasvuaan, Lohja voisi tarjota hyviä vaihtoehtoja perheiden asumiselle luonnon ja hyvien palveluiden lähellä – mutta ilman markkinointia ja positiivista lohjalaisuutta se ei onnistu.

Millä tavalla sinä soisit kaupungin toimivan yrittäjiä kohtaan? Millä tavalla Lohjalle saataisiin lisää aktiivista yrittäjyyttä?