Oikeat mediavalinnat vaikuttavat paikallismainonnan toimivuuteen

Oikeiden mediavalintojen tekeminen on erittäin tärkeää paikallismainonnan toimivuuden kannalta. Paikallismainontaa käytettäessä on otettava huomioon paikallisen yleisön käyttäytymismallit ja mieltymykset, jotta voidaan valita sopivimmat mainoskanavat. Oikea media esimerkiksi printin suhteen on se, joka tavoittaa suurimman talouspeiton, esimerkiksi Lohjalla se on Ykkös-Lohja.

Asiakaskysely 2023

Kysyimme Ykkös-Lohjan kevättalven 2023 mainosasiakkailta näiden tyytyväisyyttä Ykkös-Lohjaan mediana. Kyselyyn vastasi 34 yritystä ja yritysten mainokset olivat olleet lehdissä numerosta 3 numeroon 10/2023. Kyselyssä pyydettiin arvostelemaan Ykkös-Lohjan toimintaa asteikolla 0-5. Kyselyyn vastanneista 34 yrittäjästä 27 eli 79,4% antoi myyntitapahtumaan liittyen asiakastyytyväisyytenä arvosanan 5/5. Asiakkailta kysyttiin myös tyytyväisyyttä tehtyyn mainosmateriaaliin ja 34:sta vastaajasta vähintään 4/5 arvosanan antoi 26 vastaajaa eli 76,4%. Kyselyyn vastanneista vähintään 3/5 arvosanan kysyttäessä mediatilan hinnasta antoi 28/34 vastaajaa, ja mainoksen toimivuuteen 34 yrittäjästä antoi vähintään 3/5 arvosanan 23 yrittäjää eli 67,6%.

Lehtimainonta on luotettava media

Lehtimainonta on myös yhä luotettava tapa mainostaa yritystä. Useimmat lehdet ovat arvostettuja ja luotettavia lähteitä, joten mainostajat voivat hyötyä tällaisesta maineesta. Lehtimainonta voi myös olla hyödyllistä erityisesti paikallisille yrityksille, jotka haluavat tavoittaa paikallisen yleisön. Lännen Helmi on mediana siinäkin mielessä erilainen, että monet säilyttävät sen koko kesän, sillä se sisältää kesän tapahtumat koko alueelta sekä mm. kesäteattereiden tarjonnan.

Yllättävän paljon vaihtoehtoja paikallisesti

Lisäksi, kun valitaan mainoskanavia, on tärkeää ottaa huomioon budjetti ja mainonnan tavoitteet. Joissain tapauksissa mainonnan tavoitteena voi olla tietoisuuden lisääminen, kun taas toisissa tapauksissa tavoitteena voi olla suora myynti tai asiakasliikenteen ohjaaminen verkkosivuille.

Paikallismainonnan toimivuuteen vaikuttaa myös mainosviestin sisältö ja muotoilu, sekä se, miten mainos integroidaan valittuihin medioihin. Hyvin suunniteltu mainoskampanja, joka on kohdennettu oikeaan yleisöön ja esitetään sopivassa mediassa, voi auttaa yritystä kasvattamaan asiakaskuntaansa ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Et varmaan edes tiedä, mitä kaikkea digikanavia Lohjallakin olisi käytettävissä lehtimainonnan tueksi.

Digimarkkinointi ei maksa paljoa, eikä varsinkaan silloin, jos kokonaiskampanjalla on selkeä suunnitelma ja selkeä tavoite, joten matkan varrella on helpompi tehdä analysoituja päätöksiä kampanjan jatkon kannalta.