Pappilankorpi ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Maailma on muuttunut tänä vuonna paljon – vai onko sittenkään? Yksittäinen maailmaa vaivaava virus on kuitenkin vain yksi ihmistä kiusaava maailmanlaajuiden sairaus, joka on vain nyt saanut normaalia suuremman huomion, koska se ei jäänyt vain kehittyvien maiden ongelmaksi, vaan nousi ongelmaksi myös kehittyneissä yhteisöissä ja sai aikaan uudenlaisia malleja ihmisten väliseen kanssakäymiseen.

Tulevaisuudessakin terveys ja hyvinvointi tulevat näyttelemään tärkeätä osaa elämässämme ja arjessamme ja kenties tämän kevään tapahtumat auttavat meidät siinä paremmalle polulle – olemme kenties unohtaneet, että olemmehan mekin osa luontoa, emmekä täysin sen yläpuolella.

Terveys ja hyvinvointi

Jos ajattelee terveyttä ja hyvinvointia liiketoimintana, niin se on yksi maailman suurimmista rahavirroista. Miljardeja euroja liikkuu rahaa ja tarvikkeita maasta toiseen, mutta mitä esimerkiksi tavallinen paikallinen viljelijä voisi Euroopassa tai jopa Lohjalla tehdä?

Yksi vaihtoehto on se, mitä Tsekeissä on tapahtunut ja muutamassa muussakin Euroopan maassa, eli on alettu viljellä teollisuushamppua. Kyse ei ole huumausaineesta, vaan luomutuotteesta, jolla voidaan laboratorissa valmistaa tuotteita kauneudenalalle sekä hyvinvointiin. Kyseessä on CBD-öljy ja siitä johdettavat tuotteet, joilla sanotaan olevan vaikutusta sekä ihon terveyteen että moneen muuhun kehomme terveysongelmaan. Klikkaa tästä lisätietoja itse tuotteesta.

Toinen tuote, mitä meillä täällä Suomessa pitäisi olla kohtuullisesti, on puhdas vesi. Puhdas vesi tulee olemaan tulevaisuudessa kenties yksi arvokkaimmista tuotteista ja vesivaroja tullaa varjelemaan sen vuoksi tarkasti, mutta tässä vaiheessa on Suomessa jo monilla paikkakunnilla aloitettu pohjaveden pullotus ja vienti ulkomaille.

Mitä kauniimpi pullo ja parempi tarina, sitä kalliimpi hinta vedelle – joka käytännössä on pitkälti samaa, kuin mitä me juomme kraanoistamme, mutta joka tässä tapauksessa vietäisiin ulkomaille, mitä mieltä itse olet?

Vuonna 2016 Suomesta vietiin vettä noin miljoonalla eurolla ja samalla Suomeen tuotiin pullotettua vettä 28 miljoonalla eurolla! Määrät olivat vielä 2016 pieniä, mutta kasvussa. Vedestä ja sen viemisestä Suomessa tietää eniten todennäköisesti Suomen vesifoorumi.

Tekniikka ja suomalaisuus

Suomalaiset pitävät itseään rehellisenä ja suoraselkäisenä kansana, joten yritys kuten F-Secure, lienee hyvä esimerkki suomalaisesta luotettavasta yrityksestä. Mutta miten muuten Suomi ja suomalaiset voisivat olla kehittämässä turvallisempaa tekniikkaa maailmalle? Suomalaisen osaamisen hyvä ominaisuus voisi olla nimenomaan se, että Suomi on puolueeton maa. Tietoturvatuotteen ostaminen USA:sta, Venäjältä, Kiinasta tai Koreasta voi aina nostaa pieniä ajatuksia takaraivoon, että mitäkön sitä ostaa, ja minne ne omat tiedot siirtyvätkään jonkin takaportin kautta.

Suomalaisilla on maailmalla vielä uskottavuutta, mutta miten sitä voisi hyödyntää turvallisuusalalla?

Yleensä turvateknologialla tarkoitetaan laitteita, jotka helpottavat meidän arkeamme varsinkin siinä vaiheessa kun ikää alkaa kertyä enemmän. Laitteet ovat jo nyt syrjäyttäneet paljon ihmimillistä kontaktia ja sosiaalisia hetkiä, mutta ovatko erilaiset hälyttimet, rannekkeet, liesiä vahtivat sovellukset ja erilaiset muistuttimet kuitenkaan sitä, mitä tulevaisuudessa kaivataan, vai pitäisikö tekniikan olla jatkossa apuna ja tukena, mutta itse toiminnan ihmisten välistä kanssakäymistä kuten aiemmin?

Tutkimukset ovat osoittaneet, että laitteet tuovat turvaa ja apua, mutta eivät korvaa ihmiskontaktia.

Suomalaiseen turvateknologiaan tutustuminen kannattaa, sillä Suomessa on paljon osaamista, joka on jo yltänyt myös kansainväliseen levitykseen, mutta saadaanko Suomeen kasvavaa turvallisuuteen keskittyvää aluetta kehitettyä sitten vaikka Pappilankorpeen? Miksei, lentokenttä on lähellä, satamat ovat lähellä ja itse paikkakunnalla on puhdasta luontoa ja tilaa liikkua luonnossa ja nauttia elämästä työn ohessa. Onko Lohjan yksi tulevaisuuden ala turvateknologia ja sen ratkaisut?