Lohjan Pappilankorpi – paikka yritykselle

Pappilankorpi on teollisuusvaltainen kaupunginosa itään Lohjan keskustasta. Kaupunginosan sijainti on teollisuustoiminnan kannalta hyvä, sillä Lohjanharjuntien (vt 25) ja Suitialantien risteyksessä on hyvät liikenneyhteydet esimerkiksi Ratakadun liittymästä.  Asutusta puolestaan kaupunginosassa on hyvin vähän. Varasto- ja logistiikkatiloja löytyy Pappilankorvesta moniin eri tarpeisiin.

Pappilankorpi voisi olla paikka, missä pienellä lakimuutoksella voisi olla myös toimitiloja, joista suomalaiset nettikasinot olisivat kiinnostuneita. Lentokenttä on lähellä ja luontoon pääsee minuutissa eikä talojen ja asuntojen hinnat ole pilvissä kuten Helsingin alueella. Nettikasinoteollisuus on tällä hetkellä keskittynyt Euroopassa Maltalle, mutta vahvoja alueita ovat myös Ruotsi ja Englanti sekä osaamisen että yritysten suhteen ja molemmissa maissa on satoja suomalaisiakin alan työtehtävissä.

Varastotilat

Uutta yritystoimintaa perustavalle Pappilankorvesta löytyy sekä ostettavaksi että vuokrattavaksi toimitiloja. Myös varastotilaa on tarjolla. Useimmiten tarjolla olevat tilat sopivat vain varastointiin tai harrastekäyttöön. Tarvittaessa löytyy myös autonpesuun tai autokorjaamotilaksi sopivia tiloja. Mikäli yritys on aloittamassa toimintaa, ei varastotilan valinta välttämättä ole helppo asia. Perusvarastoksi kutsutaan sitä varastonosaa, jonka sisältö vaihtuu tasaisesti kulutuksen ja täydennysrytmin mukaan. Täydennysvälin aikana kuluvaa tavaramäärää voi arvioida ennakolta keskimääräisen kysynnän mukaan. Varmuusvarastolla saadaan varmistettua tuotteiden saatavuus silloin, kun kysyntä vaihtelee. Turhaa varmuusvarastoa ei kuitenkaan kannata pitää. Puskurivaraston avulla varaudutaan täydennystoimitusten viivästymiseen tai muihin tuotteiden ja raaka-aineiden saatavuusongelmiin. Kausivarastoa puolestaan tarvitaan silloin, kun kysyntä vaihtelee kausittain. Kausivarastoinnilla tuotanto voidaan pitää tasaisena, vaikka kysyntä vaihteleekin kauden mukaan.

Varaston valintaan vaikuttavia tekijöitä

Mikäli aikoo ostaa tai vuokrata tilaa pienvarastolle, kannattaa pohtia asiaa monelta eri kantilta. Yleensä valmiita varastotiloja vuokraavat yritykset tarjoavat laadukkaita pienvarastoja ja palvelu toimii hyvin. Mikäli yrityksen toiminnassa tarvitaan varastotiloja, yleensä tärkeimmäksi valintaperusteeksi nousee varaston sijainti. Pappilankorpi onkin monelle yrittäjälle sopivien liikenneyhteyksien tavoitettavissa. Sijainnin lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota pysäköinnin ja tavaran siirtämisen helppouteen. Kannattaa varmistaa, että säilytettävät tavarat varmasti mahtuvat varaston ovista sisään. Joskus voi olla tarpeen, että autolla pääsee ajamaan varastoon sisälle. Turvallisuus ja kulunvalvonta ei välttämättä tule aloittelevalle yrittäjälle ensimmäisenä mieleen. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että esimerkiksi varastoissa käytettävät avaimet ja lukot estävät tai ainakin aiheuttavat haasteita asiatta kulkeville. Kannattaa myös vertailla alueella vuokrattavien varastojen hintoja. Varastointia tarjoavalla yrityksellä voi olla myös vuokrattavana nokkakärryjä, peräkärryjä, pakkaustarvikkeita tai muuta tarpeellista, joten ihan kaikkea ei välttämättä tarvitse hankkia omalle yritykselle.

Tarvekartoitus

Tilatarpeet kehittyvät liiketoiminnan mukana ja ovat usein yksilöllisiä. Sopivan tilan valitsemisessa kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Ensimmäisenä pitää kartoittaa tilatarve. Mitä paremmin ollaan perillä yrityksen tulevaisuuden näkymistä ja suunnitelmista, sitä helpompi on arvioida aidosti yrityksen liiketoimintaa tukevan tilaratkaisun löytyminen. Tarkastele sitä, minkälaisia yrityksen tilatarpeet ovat tällä hetkellä, ja miten liiketoiminta tulee todennäköisesti kehittymään tulevaisuudessa. Uuden varastotilan hankintaa ei kannata jättää siihen, kun huomataan että käytössä olevan tilan kapasiteetti on käytetty kokonaan. Harvoin löytyy suoraan käyttöön otettavissa olevaa varastotilaa, joten myös muutostöiden toteuttamiselle kannattaa varata riittävästi aikaa. Tilan teknisiin tietoihin onkin syytä perehtyä riittävästi, jotta sopivat rakenneratkaisu on toteutettavissa. Pohjakuvasta saakin helposti hahmotettua, onko tilassa mahdollista saavuttaa toivottu tehokkuusaste. Mikäli tila on helposti muunneltavissa, on myös tulevat tarpeet helpompi huomioida. Mikäli yrityksen toimitusketju on nopeatempoinen, vaatii vastaanotto- ja lähetystilojen toimivuus erityishuomiota.

Varaston koko

Pienvarastoon mahtuu paljon tavaraa, ja voikin olla vaikeaa arvioida varastoon uppoavan tavaran määrää neliömetrien perusteella. Eri varastojen korkeudet vaihtelevat, mutta yleisin varastotilojen korkeus on 2-2,5 metriä. Oikein sijoiteltuna tavaraa siis mahtuu paljon. Pakkaustarvikkeilla ja sopivilla hyllyköillä varastotilan saa maksimoitua. Varastotilaa tarjoavalla saattaa myös olla tarjolla laskuri, jonka avulla tarvittavan varaston koko on helpompi hahmottaa. Kuormalavoille tarkoitettujen varastojen korkeus on yleensä 4,5-6 metriä. Erilaiset varastointitavat riippuvat siitä, minkälaisia tuotteita halutaan varastoa. Tuotteiden nouto saattaa vaatia trukkia, joten myös sen kulkemiseen tarvittava tila täytyy huomioida. Varastoinnissa täytyykin huomioida toimialan, tuotteiden ja teknisten toteutusten vaatimat tilat.